maandag, 01 juni 2020

Juni 2020 - Maakt de corona-crisis de Nederlandse zorgsector aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders?

De corona-crisis laat diepe sporen na in de economie van alle landen en in alle sectoren, zo ook in de zorgsector. International onderzoek uitgevoerd door Healthcare Business International  laat zien dat het effect op verschillende onderdelen van de zorgsector groot zijn. Gemiddeld zijn in Europa de zorgactiviteiten de afgelopen maanden afgenomen met 85% voor aanbieders van cosmetische en andere niet-tijd gebonden chirurgische activiteiten, 50% voor laboratorium onderzoeken en 20-30% voor aanbieders van verpleeghuiszorg.

Zeker in Engeland is het effect van corona in de verpleeghuissector zeer groot. Er worden maar liefst 50.000 extra doden gemeld.   Dit, in combinatie met de zeer beperkte intake van nieuwe cliënten èn de hogere kosten van beschermingsmiddelen brengt veel Engelse ouderenzorg organisaties in financiële problemen. Een groot verschil met Nederland is dat er in Engeland geen goede afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van weggevallen omzet in de zorg. Daardoor bestaat de verwachting dat een aantal (commerciële) zorgaanbieders failliet zullen gaan (zie artikel van BBC voor voorbeelden).

Interessant is dat er nog steeds veel geld is in de financiële markten die “desperaat” op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden. Dit geldt zowel voor investeerders in schuld als voor vastgoedinvesteerders en zeker voor private-equity investeerders. In hun analyse van de toekomst zien investeerders veel onzekerheid in de economie maar hun verwachting is dat de zorgsector aantrekkelijk zal blijven.

Volgens de deelnemers aan een recente paneldiscussie in een virtuele conferentie over investeren in de zorgsector betekent dit dat veel investeerders zich gaan richten op de zorgsector. Dit geldt voor zowel banken als voor andere aanbieders van leningen en investeerders. Wanneer deze analyse wordt gedaan op landenniveau komt de Nederlandse zorgsector er als aantrekkelijker uit dan die  in andere landen. Hoofdredenen hiervoor zijn de relatief kleine schade die Nederlandse zorgorganisaties oplopen door de directe en indirecte effecten van corona en het goede Nederlandse bekostigingsstelsel voor de zorg. Dit betekent dat volgens investeerders de komende economische crisis een relatief beperkte impact zal hebben op de Nederlandse zorgsector.

Een voorbeeld hiervan is de tandartssector. In de meeste Europese landen is de verwachting dat het herstel voor deze sector langzaam zal zijn. Dit is gebaseerd op het feit dat de meeste inkomsten van tandartsen komen van routinewerk dat makkelijk uitgesteld kan worden. In Nederland zal dit effect minder zijn omdat acht van de tien Nederlandser een tandartsverzekering hebben die de kosten voor reguliere controles dekken. Dit betekent dat de Nederlandse tandartssector vrij snel zal herstellen. Overigens zal de sector wel omzet verliezen door het wegvallen en uitstellen van cosmetische behandelingen die niet gedekt worden door verzekeringen.

Het vertrouwen van buitenlandse beleggers in de Nederlandse zorgsector blijkt ook uit een recente deal tussen Cofinimmo, een Belgisch beursgenoteerde vastgoedinvesteerder, en een zorgorganisatie in Den Haag.  Cofinimmo koopt een van de locaties en zal deze zeer grondig renoveren en daarna weer verhuren aan de zorgaanbieder voor een periode van 15-20 jaar. De totale investering door Cofinimmo bedraagt circa €14 miljoen. Deze zal alleen worden terugverdiend als de Nederlandse zorgsector goed blijft draaien.

Wat betekent de te verwachten interesse van buitenlandse investeerders voor Nederlandse zorgorganisaties? Onze eerste ideeën hierover zijn:

  • Goede mogelijkheden voor alternatieve schuld financiering buiten banken om
  • Voortzetten en groei van interesse van (binnenlandse en buitenlandse) investeerders in zorgvastgoed
  • Goede mogelijkheden voor het vinden van investeerders met interesse in joint-ventures en andere innovatieve financieringsmogelijkheden
  • Gevaar voor meer en slagkrachtigere commerciële concurrenten

Als u wilt weten wat deze ontwikkelingen specifiek voor uw organisatie kunnen betekenen, dan neem dan contact op.