Buitenlandse zorgorganisaties komen naar Nederland

Grote delen van de Europese zorgsector zijn in handen van commerciele, vaak beurgenoteerde bedrijven. De internationale zorgsector is ook een populair doel van private equity investeerders. De laatste tijd is de interesse voor de Nederlandse zorgmarkt bij deze partijen sterk gegroeid. Een aantal investeringen zijn reeds gedaan of worden voorbereid. Deze nieuwe spelers op de Nederlandse markt kunnen zowel een risico vormen als een voordeel zijn voor bestaande Nederlandse zorgorganisaties.

De uitdaging voor Nederlandse zorgorganisaties:

  • Strategiën ontwikkelen voor het omgaan met nieuwe buitenlandse concurrenten
  • Mogelijkheden zoeken voor partnerships met buitenlandse partijen 
  • Contacten aangaan met buitenlandse investeerders

Vardetun kan helpen

Vardetun kent de internationale zorgsector en heeft contacten met veel internationale organisaties. Deze kennis en contacten in combinatie met consultancy ervaring kunnen gebruikt worden om Nederlandse zorgorganisaties te helpen omgaan met nieuwe internationale concurrenten.

Internationale organisaties voor wie Vardetun heeft gewerkt

logo1