AnnoVitae wilde een oplossing ontwikkelen voor ouderen met een lichte zorgvraag die betaalbaar en verzorgd willen wonen 

AnnoVitae was een innovatieve zorgorganisatie die betaalbaar verzorgd wonen wilde bieden aan ouderen met een lichte zorgvraag. AnnoVitae zou zelfstandige woonruimte bieden aan in een omgeving waar sociale interactie en ontmoeting goed zou gedijen. Bewoners maar ook zelfstandig wonende buurtgenoten zouden worden gestimuleerd en gefaciliteerd om activiteiten te ontplooien en daaraan mee te doen en verbinding met andere bewoners aan te gaan. Naast aandacht voor de woonomgeving zou er ook veel aandacht zijn voor de sociale omgeving en maatschappelijke participatie. Door een heroverweging van een belangrijke investeerder is dit concept nog niet tot uitvoering kunnen komen.

De rol van Vardetun

Vardetun is in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelen van het AnnoVitae-concept. Vardetun heeft het commerciële business plan voor AnnoVitae ontwikkelt en was nauw betrokken bij het vinden van de eerste locaties (contacten met mogelijke vastgoed investeerders, onderhandelingen met eigenaren, etc.).

Vardetun heeft uiteindelijk de initiatiefnemer geadviseerd om te stoppen met het verder ontwikkelen van het initiatief toen het niet levensvatbaar bleek te zijn.

Related Articles

Stumass
Capito
IVA
AnnoVitae